Houtdraad


Onder de draad van hout, niet te verwarren met de nerf van hout*, verstaat men de interne richting van het hout. In de regel gaat het om de richting waarin de elementen van het hout, vooral de lengte-elementen, gerangschikt zijn ten opzichte van de lengteas van de boom. Draadrichting kan zichtbaar zijn op de langsvlakken van hout, dus op een vlak dat evenwijdig loopt met de as van de boom.

 

*nerf: een maat voor de fijnheid van de houtstructuur, hoe glad een houtoppervlak af te werken is. Dit hangt af van de diameter van de houtvaten: hoe kleiner de houtvaten zijn, des te fijner is de nerf.