Hardhout


Met hardhout wordt over het algemeen hout van loofbomen (loofhout) bedoeld, in tegenstelling tot het zogenaamdeĀ zachthout van naaldbomen (naaldhout).

De term hardhout komt van de Engelse term hardwood, waarmee loofhout wordt bedoeld, terwijl het naaldbomenhout softwood (zachthout) wordt genoemd.
Deze benaming kan verwarrend zijn omdat het niet in alle gevallen iets zegt over de hardheid van het hout. Over het algemeen groeien loofbomen langzamer en geven ze daardoor harder hout dan naaldbomen; dit is echter niet altijd het geval. Het hout van loofbomen kan soms zachter zijn dan naaldhout. Balsahout bijvoorbeeld is een loofhoutsoort maar is een van de zachtste en lichtste houtsoorten, en niet erg duurzaam. In tegenovergestelde zin is taxus een voorbeeld van hard naaldhout.

De term hardhout zegt dus niet automatisch iets over de hardheid (en al zeker niet over de duurzaamheid) van het hout, maar in de praktijk wordt de term wel gebruikt voor de hardere en duurzamere houtsoorten.
Hoewel het onjuist en enigszins verwarrend is, verstaan velen onder hardhout, hout met bovengemiddelde hardheid en duurzaamheid, wat in de praktijk vaak tropisch hardhout is.