Grijze energie


De benaming' grijze energie' kent twee verschillende betekenissen.

De eerste: totale, directe en indirecte energietoevoer, nodig voor de vervaardiging en de ontmanteling van een product, met inbegrip van de ontginning van de grondstoffen.
Bij de berekening van grijze energie wordt rekening gehouden met zo veel mogelijk factoren betreffende de vervaardiging, het gebruik en de recyclage van het product. Al deze factoren samengeteld leveren een getalwaarde op, die een raming biedt van de energieafdruk van het betreffende product.

De tweede: een onderscheid met zogenaamde 'groene energie'. Grijze energie wordt dan opgewekt door niet-herbruikbare grondstoffen (voornamelijk fossiel en nucleair), groene energie staat voor herbruikbare grondstoffen zoals zon, wind, water, warmtekracht en biomassa.