COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen, liefst op afspraak en gelieve de aanwijzingen te volgen.

 

Grijze energie


Totale, directe en indirecte energietoevoer, nodig voor de vervaardiging en de ontmanteling van een product, met inbegrip van de ontginning van de grondstoffen.

Bij de berekening van grijze energie wordt rekening gehouden met zo veel mogelijk factoren betreffende de vervaardiging, het gebruik en de recyclage van het product. Al deze factoren samengeteld leveren een getalwaarde op, die een raming biedt van de energieafdruk van het betreffende product.