Formaldehyde


Formaldehyde, beter gekend onder de naam formol wanneer opgelost in water, is een heel vluchtige organische stof (VOS), die tot de familie van de aldehyden behoort. Ze  heeft de eigenschap dat ze bij kamertemperatuur gasvormig wordt. Ze is vaak in binnenomgevingen te vinden.

Formaldehyde is van heel veel bronnen afkomstig: tabaksrook, kaarsen, wierookstokjes, gasfornuizen, petroleumkachels, onderhoudsproducten, insecticiden, cosmetica enz. De stof is ook aanwezig in bepaalde bouw- en decoratieproducten, bijvoorbeeld bindmiddelen of UF-lijmen enz.

Formaldehyde is irriterend voor de ogen, de neus en de keel. In 2005 werd het door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) geklasseerd als een met zekerheid kankerverwekkende stof voor de neus- en keelholte. Bepaalde epidemiologische studies over de effecten van langdurige blootstelling aan formaldehyde hebben de allergische effecten en de impact op het ademhalingsstelsel aangetoond.