EU Ecolabel


Het Europese Ecolabel, ingevoerd met de Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992, is bedoeld om het ontwerp, de productie, de verhandeling en het gebruik van producten met een zo laag mogelijke impact op het milieu gedurende hun hele levenscyclus te bevorderen en de consumenten beter te informeren over de effecten van de producten op het milieu, zonder de veiligheid van het product of de werknemers in het gedrang te brengen, en zonder een betekenisvolle invloed te hebben op de kenmerken die het product geschikt voor gebruik maken.

Het is gebaseerd op een globale, systematische benadering, die gepaard gaat met een analyse van de levenscyclus van het product, van de vervaardiging (met inbegrip van de keuze van de grondstoffen) tot zijn distributie, gebruik of verbruik, en afvoer of recyclage. Bovendien moet elk producttype beantwoorden aan een welbepaald bestek, dat rekening houdt met de hele levenscyclus van het product (grondstoffen, distributie, verbruik en recyclage).

Momenteel zijn er in Europa meer dan 77.000 producten of diensten met een EU Ecolabel verkrijgbaar, onderverdeeld in meer dan 20 productgroepen. Voor meer info, volg deze link.

Foto's