Estrichvloer


Met estrichvloer wordt doorgaans de, al dan niet zwevende, dekvloer aangeduid die zich tussen de draagvloer (of dragende ondergrond) en de vloerafwerking bevindt, en die samengesteld is uit speciale estrichelementen. De term is overgenomen uit het Duits Estrich, gedefinieerd als 'harde ondervloer uit mortel van cement, asfalt, kunsthars, anhydriet'.

Doel van de estrichvloer is vooral het effenen van de ondergrond om er een andere vloer op aan te kunnen brengen. Vaak zijn estrich vloerelementen voorzien van liplassen waardoor het leggen vereenvoudigd wordt en een stabielere vloer ontstaat: "een strakke vloer met een maximale stabiliteit". Ook kunnen de elementen aan elkaar verlijmd worden met een speciale estrich vloerlijm. Bij grote oneffenheden wordt, vóór het aanbrengen van de vloerelementen, geëffend met een laag droge vloerkorrels (vulkorrels, egalisatiekorrels).

Een goed voorbeeld zijn de Fermacell vloerelementen, verdeeld door Eurabo.

 

Foto's

Gerelateerde producten