EPC


Het energieprestatiecertificaat of  EPC-certificaat kadert binnen de EPB-reglementering, waarbij EPB staat voor de energieprestatie van gebouwen. De EPB legt eisen op inzake thermische isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallaties en klimaatregeling.

Het Energieprestatiecertificaat is een wettelijk verplicht document dat bij verhuur/verkoop van een woning, gebouw of appartement dient voorgelegd te worden aan de koper/huurder. Het certificaat informeert de koper/huurder over de energiezuinigheid van het gebouw. Het vermeldt de energiescore in Kwh/m² en geeft een richtwaarde aan van het gebruik van energie in functie van de woonoppervlakte.

Daarnaast informeert het EPC-certificaat over energiebesparende maatregelen die nodig zijn om tot een betere energiescore te komen. Het Energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Het EPC-certificaat is niet hetzelfde als een energie-audit of een EPB-verslag. Zie hiervoor lexicon EPB.