Dichtheid


De dichtheid of soortelijke massa (of volumieke massa) van een materiaal is een grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Vaak wordt nog de verouderde en foutieve term soortelijk gewicht gebruikt.

Traditioneel duidt men dichtheid aan met de Griekse letter ρ (rho). De eigenschap wordt uitgedrukt in kg/m³.

Bij wijze van voorbeeld, de dichtheid (kg/dm3) van koerante houtsoorten gaat van 0,15 voor balsa tot 1,1 voor ebbenhout (en zelfs 1,3 voor pokhout).