Dakvormen


De dakvorm wordt doorgaans ingedeeld in twee hoofdcategorieën: het plat dak en het hellend dak

Plat dak

De naamgeving spreekt voor zich. Een plat dak is evenwel niet perfect horizontaal want er is altijd een zekere helling nodig om het regenwater af te voeren (tussen 2 en 5 graden). Naargelang de manier waarop het plat dak wordt geïsoleerd, worden vier types plat dak onderscheiden.

Voor een waterdicht plat dak is een goede dakdichting zeer belangrijk. Mogelijke dakbedekkingen zijn bitumen, EPDM en pvc.

Hellend dak

Binnen de hellende daken komen meerdere vormen voor, die ook samengesteld kunnen zijn. Ook de combinatie hellend dak-plat dak komt trouwens voor. Enkele van de meest courante vormen van hellende daken, zijn (volgorde foto's):