cradle to cradle


De centrale gedachte van de filosofie 'cradle to cradle' (van wieg tot wieg), en toegepast op de bouwsector, betekent dat alle gebruikte grondstoffen die in een bouwmateriaal zitten, na hun leven in het ene product ofwel gecomposteerd ofwel nuttig gebruikt kunnen worden in een ander (of hetzelfde) product zonder kwaliteitsverlies. Zo ontstaat er een gesloten natuurlijke of technische kringloop.

De onafhankelijke organisatie MBDC kent een medaille of een label toe op basis van de milieustrategie van de aanvragende onderneming. Er valt op te merken dat het C2C-label (of cradle-to-cradle-label) op het gebied van recyclage meerdere prestatieniveaus onderscheidt en dat de optimalisatie van het productieproces dat met de recyclage gepaard gaat, varieert naargelang van het niveau van het label.