COVID-19: We blijven leveren maar afhalen kan voorlopig niet meer. We blijven bereikbaar via mail, telefoon en webshop maar dus niet meer face-to-face.

 

Convectie


Convectie is een vorm van warmtestroming door verplaatsing van een gas of vloeistof ontstaan door een temperatuur- of drukverschil.

Bij een niet luchtdichte buitenwand kan (vochtige) lucht in de winter door convectie de constructie binnendringen. Bij een kier of opening in de luchtdichting zal lucht zich door de buitenwand verplaatsen, en dus grote warmteverliezen en mogelijks ook inwendige condensatie met zich meebrengen.