Contactgeluidsisolatie


Contactgeluid kan worden opgemeten en uitgedrukt in een index. Deze index [L'nT,w] vertegenwoordigt het drukniveau (in dB), het "geluidsniveau", dat in een lokaal wordt gemeten ingevolge een gestandaardiseerd contactgeluid voortkomend uit een ander lokaal. De waarde wordt dus in situ gemeten, en gewogen volgens de weerkaatsingstijd van het lokaal waar de meting plaatsvindt.

De bouwontwerper streeft steeds naar een zo laag mogelijke waarde, in elk geval ónder de voorgeschreven norm (waar die bestaat).

De materialen worden dikwijls aangeduid met een index voor de verbetering van de contactgeluidsisolatie. Deze index ΔLw geeft het vermogen van het materiaal weer om de [L'nT,w]-waarde te verminderen.

Met zijn uitgebreid gamma Pro clima biedt Eurabo specifieke geluidsisolerende materialen aan, klik hier voor de overzichtspagina.