COVID-19: Wij blijven leveren en professionele klanten kunnen ook afhalen op afspraak. We blijven ook bereikbaar via mail, telefoon en webshop - Bpost: vertraging mogelijk

 

Compactheid


Compactheid: in het kader van de berekening van het warmteverlies volgens de norm NBN 62-301 komt de compactheid overeen met de verhouding tussen het binnenvolume van het gebouw en de warmteverliesoppervlakte van een gebouw. Binnenvolume: meer bepaald het beschermd volume. Hoe compacter een woning is, hoe minder oppervlakte aan buitenmuren nodig is, en hoe minder energie er doorheen deze muren verloren gaat.

Er kan compact en bijgevolg energiezuiniger gebouwd worden door volgende maatregelen: