CEN


CEN/TC 350: werkgroep van het Europees Normalisatie Comité, Technisch Comité 350, in opdracht van de Europese Commissie. Deze groep is actief sinds 2005 en is ingedeeld in meerdere eenheden die elk een specifiek onderwerp behandelen: • CEN/TC/WG1: Environmental Performance Assessment of Buildings • CEN/TC WG2: Building Life Cycle description • CEN/TC WG3: Product Level (EPD, communication formats) • CEN/TC WG4: Economic Performance Assessment of Buildings • CEN/TC WG5: Social Performance Assessment of Buildings.

CEN-indicatoren: de milieu-impactindicatoren die worden bepaald door de CEN TC 350, moeten verplicht worden geïntegreerd in een levenscyclusanalyse van de materialen en producten. Deze indicatoren zullen in de toekomst ook verplicht zijn voor de opstelling van milieuverklaringen van type III (EPD).

CEN+-indicatoren: de aanvullende impactindicatoren die worden bepaald door de CEN TC 350, ter aanvulling van de CEN-indicatoren. Het is in dit stadium niet verplicht om ze te gebruiken. Deze indicatoren zijn echter zeer relevant en een fabrikant of consultant kan ervoor kiezen om ze te integreren in de levenscyclusanalyse die hij uitvoert.