Bouwheer


De bouwheer is de morele of fysieke, publieke of privépersoon, die eigenaar of beheerder is van een onroerend goed.

Hij is de opdrachtgever van architect of architectenbureau en aannemer bij het doen uitvoeren van een bouwwerk, nieuwbouw of renovatie. Hij regelt de aanbesteding, gunt het werk aan een aannemer en is vervolgens de opdrachtgever van de aannemer.
Hij kan de leiding van de werken aan een dienstverlener toevertrouwen.

Zo nodig programmeert hij nieuwe werken, waarbij hij de globale kost over de hele levensduur van het goed evaluereert.

Gerelateerde termen