COVID-19: Wij blijven leveren en professionele klanten kunnen ook afhalen op afspraak. We blijven ook bereikbaar via mail, telefoon en webshop - Bpost: vertraging mogelijk

 

Bouwheer


De bouwheer is de morele of fysieke, publieke of privépersoon, die eigenaar of beheerder is van een onroerend goed.

Hij moet het goede beheer van het goed verzekeren en daarbij vooruitziend zijn, maar tegelijk toezien op de herstellingen. Hij programmeert nieuwe werken, waarbij hij de globale kost over de hele levensduur van het goed moet evalueren.

Hij kan de leiding van de werken aan een dienstverlener toevertrouwen. (http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/).