Architect


De Belgische wetgeving verplicht de bouwheer om een beroep te doen op de tussenkomst van een architect voor elke bouw of verbouwing waarvoor een bouwvergunning vereist is – behalve voor de wettelijk vastgestelde uitzonderingen. De wet van 20 februari 1939 (bescherming van den titel en van het beroep van architect) verplicht de tussenkomst van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken.

De kandidaat-bouwer kan zijn project op verschillende manieren verwezenlijken. Twee formules zijn in België gebruikelijk.

Een woning of verbouwing "op maat".

Hierbij vraagt u een architect om een huis te ontwerpen dat precies tegemoetkomt aan uw persoonlijke wensen. Voor de realisatie slaan de bouwheer en de architect de handen in elkaar. De uitvoering van de werken wordt daarna toevertrouwd aan één of meer aannemers.

Deze formule is in ons land het meest gebruikelijk. De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u gedurende het volledige bouwproces. De architect fungeert hier als uw persoonlijke raadgever. Deze formule vereist daarom een echte vertrouwensrelatie. U als bouwer behoudt de vrijheid om zelf het budget te beheren en de aannemer(s) te kiezen.

Een sleutel-op-de-deur woning.

U kunt ook voor een kant-en-klaar huis kiezen. In dat geval koopt u een standaardhuis bij een "promotor", die meestal zelf de architect kiest of voorstelt.

Deze architect werkt in opdracht van de promotor waardoor hij het in sommige gevallen moeilijk zal hebben om uw belangen als toekomstige eigenaar te verdedigen.

Om uw belangen te verdedigen raadt de Orde van Architecten u aan zelf een onafhankelijke architect van uw keuze te raadplegen. Deze "als raadgever optredend architect" handelt totaal onafhankelijk van de promotor en staat u terzijde van bij het ondertekenen van het bouwcontract tot aan de oplevering van de werken.

Meer informatie vindt u op de website http://www.architect.be.

[bron: FOD Economie]