Aannemer


Beroepsbekwaamheid.

Om te bouwen moet de aannemer voor heel wat bouwactiviteiten aantonen dat hij over voldoende vakkennis en vakmanschap beschikt.
Elke aannemer moet zich immers, met vermelding van de specifieke commerciële activiteiten die hij uitvoert, inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Dit loket onderzoekt of de aannemer voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden en aan de technische kennis als het om een gereglementeerd beroep gaat. U kunt de inschrijving in de KBO online controleren via "KBO public search".

Gereglementeerd beroep.

De bouwactiviteiten waarvoor een aannemer de ondernemingsvaardigheden moet bewijzen, zijn:
de ruwbouwwerken (metsel-, beton- of sloopwerken), de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, de tegel-, marmer- en natuursteenwerken, de waterdichtings- en dakwerken, de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten, de eindafwerking (schilder- en behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekleding), de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, de elektrotechnische activiteiten, de algemene aannemingsactiviteiten.

Erkenning.

Hoewel de erkenning enkel verplicht is voor openbare werken, houdt ze in dat de financiële draagkracht en de technische capaciteiten van de aannemer werden onderzocht.
Hoe dan ook is het een pluspunt wanneer de aannemer ook erkend is.

In orde met zijn sociale en fiscale verplichtingen?

Wanneer een onderneming schulden heeft, kan dit een belangrijke aanwijzing zijn dat zij met financiële problemen kampt.
U kunt dit steeds online nagaan voor de fiscus en voor de sociale zekerheid (dit laatste heeft enkel nut als de aannemer werknemers in dienst heeft).

[bron: FOD Economie]