Blaue Engel


Algemeen milieulabel, de ouderdomsdeken van de ecolabels, in 1977 gesticht en beheerd door het Duitse Ministerie voor Milieuzaken (Umweltbundesamt), gefinancierd door het Duitse Federale Milieuagentschap en het Instituut voor de Controle en Labeling van Producten ).
De technische aspecten van de toekenning van het label worden beheerd door een jury van experts en vertegenwoordigers van pressiegroepen uit de industrie, de consumentenbonden, de ecologische bewegingen en de wetenschappelijke wereld.
De externe controle wordt op basis van een bestek verzekerd door het Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung.
Na de toekenning van het label wordt een bijkomende controle uitgevoerd en indien de criteria niet worden nageleefd, kan het label worden ingetrokken.

Het label omvat ecologische, kwaliteits-, gezondheids- en etiketteringscriteria. Het hanteert geen economische of sociale criteria.
Het vertrekt van een volledige analyse van de levenscyclus, van de wieg tot het graf, maar houdt geen rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing.