Biodiversiteit


Biodiversiteit omvat:

De formele definitie volgens het Verdrag inzake Biologische Diversiteit luidt: "De variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken. Dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen."

Het "Verdrag inzake Biologische Diversiteit" ook wel genoemd "Conventie inzake Biologische Diversiteit" (CBD) is het resultaat van een overeenkomst gesloten door wereldleiders in 1992 in Rio de Janeiro.

Foto's