Bouwvocht


Bouwvocht is het vocht dat vóór het beëindigen van de bouwwerken in de constructie terechtkomt of zich in de constructieonderdelen bevond. Enerzijds kan bouwvocht een gevolg zijn van regen wanneer de constructie nog niet volledig water- en winddicht is afgesloten. Anderzijds kan bouwvocht een gevolg zijn van vochtige bouwmethodes zoals het gieten van een betonvloer.

Gerelateerde termen