Spinthoutkevers


De spinthoutkever of lyctus is een geslacht van kevers uit de familie van de boorkevers (Bostrichidae). Deze danken hun naam aan het feit dat ze gangen in hout boren. In België en Nederland komen vooral de bruine spinthoutkever (Lyctus brunneus) en de lijnvormige houtboorder (Lyctus linearis) voor (resp. foto links en foto rechts).

De bruine spinthoutkever, ook wel parketkever of gewone houtboorder genoemd, is langwerpig van vorm. Zijn larve veroorzaakt aanzienlijke schade bij meubels en schrijnwerk (plinten, schroten, parket, enz). Het betreft zowel inlandse als tropische loofhoutsoorten, ondermeer het spint van eiken, kastanje, essen, noten, olmen, robinia, esdoorn, kersen, en ook ramin, framiré, limba, obéché, enz. Ook multiplex en blokplaten zijn vaak het doelwit van deze aantastingen. Naaldhout daarentegen wordt niet aangetast.

De aantasting door spinthoutkever uit zich door kleine cirkelvormige gaatjes met een diameter van 1 à 2 mm. Wanneer men het aangetast hout met de vingers versnippert, komt een fijn poeder vrij, dat de consistentie heeft van bloem of talk. De schade aangebracht door de spinthoutkever kan verward worden met die van de kleine klopkever, die soortgelijke uitvliegopeningen heeft, maar grover boormeel produceert.

De levenscyclus is kort en bedraagt gewoonlijk niet meer dan 8 tot 24 maanden, afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, vochtgehalte en voedingswaarde). Het volwassen insect vliegt weg tijdens de lente en de zomer.

Hoe kan men eraan verhelpen? Indien het houtwerk niet te erg verzwakt is door het graafwerk van de larven, volstaat het om het aan alle kanten te bestrijken met een geschikt insectendodend product. Dit is slechts mogelijk indien het houtoppervlak toegankelijk is voor het product, niet bedekt door boenwas, vernis of verf. Het inspuiten van product in de uitvliegopeningen is gewoonlijk weinig efficiënt omdat dit in feite neerkomt op het behandelen van gangen waarin het insect niet meer aanwezig is.
Indien het aangetast voorwerp waardevol is, kan overwogen worden om het te laten begassen. Deze behandeling werkt onmiddellijk ontsmettend, maar is enkel curatief (voorkomt dus geen latere aantasting).

Hoe kan men een aantasting voorkómen? De houtsoorten die gevoelig zijn voor aantasting door de spinthoutkever dient men preventief te behandelen met een aangepast insectenwerend product. Hiervoor kan men een gehomologeerd product gebruiken van categorie A1. Deze behandeling kan enkel toegepast worden op blank hout, dus vóór het aanbrengen van de afwerking. Er dient vermeld dat bij de vervaardiging van multiplex uit aantastbare houtsoorten normaal een insecticide aan de lijm wordt toegevoegd.

De lijnvormige houtboorder (Lyctus linearis) komt minder voor dan de bruine spinthoutkever. Hij vertoont een gelijkaardige ontwikkeling, en ook de schade is vergelijkbaar. De twee insecten kunnen daardoor gemakkelijk verward worden. De preventieve en curatieve behandeling is in beide gevallen dezelfde.

Foto's

Gerelateerde producten

Gerelateerde termen