Pinholes


Pinholes is de Engelse benaming voor de minuscule boorgaten van zogenaamde nathoutboorders in diverse tropische boomsoorten waaronder fraké of ayous.
Deze houtborende insecten omvatten voornamelijk keversoorten die de bomen levend (op stam) of kort na het vellen aantasten. Door hun voorkeur voor levend en saphoudend (nat) hout spreekt men over zogenaamde ‘nathoutboorders’.

De boorgaatjes (1-3mm diameter) of ‘pinholes’ kunnen samengaan met plaatselijke verkleuring in de vorm van (donker)bruinachtige vlammen, dit als afweerreactie van de boom op een aantasting van het hout.

Na de thermische behandeling van het hout blijven van deze aantasting enkel de visuele boorgaten achter. Deze zullen, door de natuurlijke vergrijzing van het hout, na verloop van tijd samen met omliggende hout vervagen.

Het Eurabo-gamma ThermoDUR® omvat zowel fraké als ayous.

Foto's

Gerelateerde termen