Nathoutboorders


De term nathoutboorders verwijst naar houtborende insecten, voornamelijk keversoorten maar ook bijvoorbeeld wespen, die bomen levend (op stam) of kort na het vellen aantasten.
Door hun voorkeur voor levend of vers saphoudend (nat) hout spreekt men over ‘nathoutboorders’.

De boorgaatjes (1-3mm diameter) of ‘pinholes’ die ontstaan bij de aantasting kunnen samengaan met een plaatselijke verkleuring in de vorm van (donker)bruinachtige vlammen, dit als afweerreactie van de boom op een aantasting van het hout.

Bij thermische behandeling van het hout blijven van deze aantasting enkel de visuele boorgaten achter. Deze zullen, door de natuurlijke vergrijzing van het hout, na verloop van tijd samen met omliggende hout vervagen.

Gerelateerde termen