Luchtgeluid


Luchtgeluid is het (gedeelte) geluid dat zich voortplant via de lucht, terwijl contactgeluid zich voortplant via structuurmaterialen die met elkaar verbonden zijn.

Tegen de storende overdracht van luchtgeluid binnen een gebouw komt het erop aan het geluidsniveau van bepaalde ruimtes zo veel mogelijk te verzwakken via de isolerende capaciteit van de scheidings-elementen.
Storend luchtgeluid van buitenaf wordt bestreden door akoestische isolatie van de buitenschil, waarbij de ramen doorgaans als eerste in aanmerking komen.

Luchtgeluid kan verminderd worden door verhoging van massa, ontkoppeling van constructies, en luchtdichtheid.

Foto's

Gerelateerde termen