Akoestische ontkoppeling


Om geluidsvoortplanting door de trilling van een structuur te voorkomen, moeten de elementen onderling van elkaar ontkoppeld zijn. Een ongunstige aansluiting van een raam op het metselwerk zal de akoestische demping van dat raam sterk beperken.

Deze ontkoppeling kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met elastische banden langs de omtrek van de wanden, met uitzetvoegen en trilvaste ophangingen. Door stijve mechanische verbindingen plant het geluid zich ongehinderd voort.

Akoestische ontkoppeling van constructies

Wanneer op enkele centimers afstand van een bestaande wand een tweede  identieke wand wordt aangebracht, wordt een opmerkelijk betere geluidsisolatie bekomen dan wanneer de enkele wand  dubbeldik wordt uitgevoerd. Drie- of vierwandige systemen zijn vaak slechter dan dubbelwandige: door het aanbrengen van een extra wand kunnen de gunstige effecten van een dubbelwandige wand worden opgeheven! Dit is zeker het geval bij lage frequenties.

Zo moet een vals plafond door middel van trilvaste bevestigingen of hangstaven geïnstalleerd worden en mag ook geen rechtstreeks contact gemaakt worden met de muren.

Voor de akoestische ontkoppeling biedt Eurabo performante oplossingen aan, zie hiervoor de productenpagina Akoestische isolatie

Foto's