Gordingen


De gordingen zijn de (meestal houten) liggers in de lengterichting van het dakvlak, waarbij twee zijden evenwijdig liggen aan het dakvlak. De gordingen steunen op de spantbenen of dakbenen en dragen op hun beurt de dakkepers of daksparren. De tussenafstand bedraagt doorgaans ongeveer 1,5 m.

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen het gordingendak en het spantendak, hoewel de term 'spant' erg misleidend werkt. Sterk vereenvoudigd: bij het gordingendak rusten de gordingen op de spantbenen en verbinden deze, bij het spantendak daarentegen zijn de spanten zelfdragend en autonoom (met soms zeer grote overspanningen).

Foto's

Gerelateerde termen