Dakopbouw


Een klassieke houten dakconstructie is opgebouwd uit spanten, gordingen, kepers, tengellatten, panlatten. De spant is het rechtopstaande, driehoekige basiselement waarvan de benen, oplopend vanaf de dakvoet tot tegen de nok, de gordingen dragen en de dakhelling bepalen. De gordingen zijn de liggers in de lengterichting van het dakvlak. De kepers of sparren zijn ribben die, rustend op de gordingen, van de voet van het dak tot de nok lopen. De tengellatten lopen tussen het dakbeschot en de panlatten, evenwijdig met de kepers (ventilatie en eventuele afwatering). De panlatten zijn horizontale houten latten waarop de dakbedekking rust (vooral dakpannen en leien). 

Naast de traditionele dakopbouw ontstonden een aantal modernere vormen. De voordelen ervan liggen voornamelijk op het vlak van de verbindingen, de grotere afmetingen, de geringere arbeidsintensiviteit, de relatieve onafhankelijkheid van de weersomstandigheden. Het gaat om: gelijmd gelamelleerd hout, samengesteld hout (staat dicht bij LVL en OSB), geïndustrialiseerde spanten, geprefabriceerde dakplaten.

Voor een overzicht van het constructiehout FSC in het gamma Eurabo, klik hier.