pH


De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad of basiciteit) van een waterige oplossing.

De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7.
Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7.

Foto's