pH


De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad of basiciteit) van een waterige oplossing. Het begrip zuurgraad (of zuurtegraad) leidt echter gemakkelijk tot verwarring, zeker als het wordt omschreven als "de mate van zuurte/zuurheid". Gevoelsmatig zou een grotere mate van zuurte moeten leiden tot een hogere getalswaarde van de zuurgraad. Bij de pH-waarde is dat echter juist omgekeerd. De begrippen zuurgraad en zuurtegraad kunnen daarom beter worden vermeden.

De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7.
Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7, waarbij de pH-schaal loopt van 14 tot 0.

Enkele voorbeelden (bron Wikipedia):

Foto's