Milieuvergunning


Voor Vlaanderen, zie omgevingsvergunning.

Brussels Gewest.

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt.

Deze activiteiten of inrichtingen worden ingedeeld in de “lijst van ingedeelde inrichtingen”, die wettelijk is vastgelegd.

De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek  voor de ingedeelde inrichting, ofwel meer algemeen, afhankelijk van de activiteit.

Meer info: https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/wat-de-milieuvergunning.