Milieuvergunning


De milieuvergunning (vroeger 'commodo-incommodo-exploitatievergunning' geheten) is een document dat de technische bepalingen bevat die de uitbater van een installatie (bv. tankstation, drukkerij, stomerij enz.) moet naleven.

De voorwaarden die de Administratie vastlegt, hebben tot doel de bescherming te garanderen tegen gevaren, hinder of ongemakken die een installatie of een activiteit direct of indirect zou kunnen veroorzaken voor de omgeving, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de perimeter van een installatie bevindt zonder ertegen beschermd te zijn als werknemer.

Foto's