Geluidsverzwakkingsindex


De geluidsverzwakkingsindex is het verschil tussen de gemeten geluidsniveaus aan beide kanten van een wand of materiaal. Deze waarde (Rw) wordt in een laboratorium gemeten en wordt uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger de index (Rw) van een materiaal, hoe groter zijn geluiddempend vermogen.

De berekening van de geluidsverzwakkingsindex van een wand vanaf de individuele Rw-waarden van de materialen die de wand samenstellen, levert een theoretische indicatieve maat op van de prestatie van de wand, maar niet van de akoestische isolatiegraad tussen twee lokalen. De isolatiegraad wordt nog beïnvloed door een aantal verwante parameters zoals de aanwezigheid van loodrechte scheidingsmuren, en hangt dus niet alleen af van de geluidsverzwakkingsindex van de wand.

Foto's

Gerelateerde termen