BWRO-CoBAT


Het BWRO, voluit Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, vormt de juridische basis voor stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004 en van kracht op 5 juni 2004. Franstalige versie: CoBAT - Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

Het BWRO bepaalt en regelt de grote mechanismen qua ruimtelijke ordening op het Brusselse grondgebied:

Voor de actuele stand (september 2020), volg deze link.