Bouwknoop


De term bouwknoop, dikwijls nog verwoord als 'koudebrug', verwijst naar de plaatsen waar de wanden van de mantel van het beschermde volume samenkomen (verbinding) en de plaatsen waar de isolatielaag lokaal lineair of punctueel wordt onderbroken (klauwstukken, funderingen, vensterverbindingen…).

Op deze plekken kan de warmtestroom bijzonder dicht zijn. Dit vertaalt zich naar lagere oppervlaktetemperaturen dan elders op de wand. Dit kan het gevoel van een koude wand opleveren. Een bouwknoop is dus een bron van thermisch ongemak.

Een bouwknoop kan twee vormen hebben. De lineaire vorm: wanneer het warmteverlies plaatsvindt langs een voeg tussen twee elementen van het gebouw. Voorbeeld: een muurvoetstuk dat niet geïsoleerd is terwijl de rest van de muur dat wel is. De punctuele vorm: wanneer een geïsoleerde muur wordt doorboord door een element met hoge thermische geleidbaarheid of in een hoek van het gebouw. Voorbeeld: de voeg tussen twee muren en de vloer, of op het niveau van een verankering die een geïsoleerde wand doorsteekt.

Het condensatierisico bij een bouwknoop hangt samen met een combinatie van twee factoren: een te lage oppervlaktetemperatuur van de wand en een te hoge absolute luchtvochtigheid binnen de woning.

Foto's

Gerelateerde termen