Balk - ligger


Een balk is een enkelvoudig ruimteoverspannend constructie-element waarvan de lengte vele malen groter is dan de breedte en de hoogte in doorsnede. Wordt ook vaak steunbalk genoemd.
Zijn functie bestaat erin om de belastingen die erop worden uitgeoefend over te brengen op de opleggingen zonder daarbij noemenswaardig van vorm te veranderen.

Wanneer er sprake is van een samengestelde doorsnede, dat wil zeggen dat er horizontale, verticale en schuine elementen in voorkomen, spreken we van een ligger en niet meer van een balk.
Naargelang het profiel spreken we over H-liggers, I-liggers (zie Steico), U-liggers, L-liggers, T-liggers.

Voor een houten balk kunnen meer specifieke namen gebruikt worden, elke term duidt op een andere houtafmeting of een bepaalde functie of plaats in het gebouw: rib, batten, gording, spoor, plaat (bvb. kruisplaten), moerbalk en kinderbalk, latei enzovoort.

Zie verder ook glulam en LVL samengestelde (verlijmde) balken. 

Foto's

Gerelateerde producten