Verhuur Wincon ventilator

Snelle en eenvoudige controle van het luchtdichtingsvlak.

 


Een ventilator wordt in een deur- of raamopening gemonteerd en verwekt in het gebouw of bouwdeel een onderdruk of "mini vacuüm" van 50 Pa. Door lekken in de luchtdichtingslaag stroomt
lucht naar binnen. Deze luchtstroom is op de rug van de hand duidelijk voelbaar en kan ook met
stromingsmeters (rookbuisjes) zichtbaar worden gemaakt.

Het WINCON testapparaat heeft een uitzonderlijk hoog ventilatorvermogen (9800 m3/h bij een drukverschil van 50 Pa). Hiermee kunnen ook grote ruimtevolumes worden gecontroleerd.

Idealiter wordt deze controle uitgevoerd wanneer de binnenbekleding nog niet is aangebracht. In
dat geval kunnen de ondichtheden nog tijdens de controle worden weggewerkt.

Ventilator in kast 810 x 810 mm. Voeding 230 V / 50 Hz / 4,35 A.
Capaciteit: max. 11.000 m3/h; 9.600 m3/h bij 50 Pa; 550 W, 1450 t/min.

Foto's

Bestanden

01NL_Proclima_WINCON_kleefband_Gegevensblad.pdf
57 KB • application/pdf
01NL_Systeembrochure_WINCON_1.pdf
695 KB • application/pdf
02FR_Proclima_WINCON_Ruban_adhesif_fiche_techn.pdf
57 KB • application/pdf
Wincon_ventilator