Vochtinertie


Vochtinertie is het vermogen van een materiaal om het vocht te absorberen en later weer af te geven, waardoor de variatie van de relatieve vochtigheidsgraad in de omgevingslucht wordt getemperd. .

Bepaalde materialen, die 'hygroscopisch' worden genoemd, zoals hout en afgeleiden van hout, maar ook pleister, plamuur van het type kalk-hennep of onbewerkte aarde, bieden de mogelijkheid om de vochtigheid van de binnenomgeving in het gebouw op een natuurlijke manier te regelen door de overtollige vochtigheid op te nemen en ze later weer vrij te geven. Hierdoor worden de onaangename effecten van een te droge omgeving verzacht. Ook het risico op schimmelvorming wordt erdoor beperkt. 

Op te merken valt dat de hoeveelheid geabsorbeerd water beperkt is in vergelijking met de hoeveelheid waterdamp die in het gebouw wordt geproduceerd. Er is dus 's winters altijd een beweging van damp van binnen naar buiten.

Voorbeeldfoto: badkamer bezet met kleipleister.

Foto's

Gerelateerde termen