U-waarde


De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt of thermische transmissiecoëfficiënt geeft de isolatiewaarde van een bepaald constructiedeel (bv. wand of dak) van een woning. 

Ze geeft de hoeveelheid warmte weer die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene zijde en de andere zijde van een wand of constructie wordt doorgelaten. De eenheid is (W/m²K).
Hoe lager de U-waarde, hoe lager het warmteverlies via dat onderdeel en dus hoe beter het onderdeel isoleert.  
De coëfficiënt hangt af van de dikte en het materiaaltype van het constructiedeel.

De U-waarde is het omgekeerde van de totale warmteweerstand (R-waarde) van het onderdeel. De totale warmteweerstand wordt berekend aan de hand van de R-waarden van alle elementen van het onderdeel. Er zijn voor elk constructiedeel maximale U-waarden (U-max) vastgelegd in de EPB-norm.

Afgeleide waarden zijn onder meer: Uglas of Ug voor het vensterglas, Uf voor het vensterraamkozijn, Uw voor een venster in zijn geheel.