Trias Energetica


De Trias Energetica of Trias Energica is een driestappenstrategie om gebouwen energiezuiniger te maken.

De drie chronologisch te volgen stappen zijn:

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan: bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm, door isolatie van gevels en daken of door minder en energiezuiniger elektrische apparaten te installeren.

2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie, maar ook de bodem of de buitenlucht: bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel of door passieve koeling toe te passen. 

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien: bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming, het beperken van leidinglengtes van verwarming- en ventilatiesystemen, enz .