Trek


Als er aan een voorwerp of constructie of constructie-onderdeel getrokken wordt, ontstaat daarin trekspanning. Het voorwerp of de constructie wordt dan belast op trek. De treksterkte is de spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder trekbelasting, ze wordt uitgedrukt in N/mm².

Het tegengestelde van trek is compressie.

Foto's