Thermografische audit


Een methode die infraroodbeelden van een gebouw oplevert.
De beelden helpen om de delen van de gebouwschil te identificeren met een andere dan de verwachte oppervlaktetemperatuur, om gebreken in de isolatie of de luchtdoorlatendheid aan het licht te brengen.

Foto's

Gerelateerde termen