Scheluw


Een vlak wordt scheluw genoemd wanneer de tegenover elkaar liggende randen of zijden niet in een plat vlak liggen.

Ongewild scheluw trekken: door te veel of te weinig vocht in het hout (balken, planken, platen enz.) kan dit gaan 'werken' en daardoor vervormen. Vochtopname of vochtafgifte volgt dikwijls de verandering of de schommelingen in de omgevingstemperatuur.

De term scheluw wordt echter ook gebruikt voor trap- en dakconstructies. Een trap wordt scheluw genoemd als de bomen niet even lang zijn, dit in tegenstelling tot een rechte steektrap. Een dak wordt scheluw genoemd als de (evenwijdige) hellingsranden niet dezelfde hoek hebben.

Foto's