Platowood


De geschiedenis van Platowood begint in 1972, als Shell Research tijdens de oliecrisis onderzoek doet naar het onttrekken van olie uit hout. Dit onderzoek krijgt als codenaam PLATO, een afkorting van Providing Lasting Advanced Timber Option. Naderhand stoot Shell dit project af; de octrooien worden afgekocht door drie Shell-medewerkers die een eigen bedrijf opstarten onder de naam Plato. 
In 1994 wordt een experimentele fabriek in Wageningen (Nl) geopend, in 2000 start Platowood een productiefabriek op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem (Nl).

Platowood BV streeft naar een zo gering mogelijke belasting voor het milieu en een permanente opslag van CO². Dat begint bij de keuze voor hout (als hernieuwbare grondstof) uit duurzaam beheerde bossen, en de keuze voor snelgroeiende houtsoorten (bv. fijnspar vurenhout of populier) met een korte omlooptijd. Daarnaast maakt Platowood ook het verschil in de manier waarop het zijn productie- en veredelings-proces inricht én de manier waarop het met restafval en recycling omgaat.
Het veredelingsproces staat bekend onder de term platoniseren.

Voor het Eurabo-gamma Platowood klik hier

Foto's