COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen. Gelieve de aanwijzingen te volgen en bij voorkeur uw bestelling online door te geven.
 

Operatieve temperatuur


De operatieve temperatuur komt overeen met de temperatuur die de gebruiker aanvoelt. Ze houdt rekening met de temperatuur van de lucht in de bezette zone en met de stralingseffecten.

Eenvoudig gesteld is ze gelijk aan het gemiddelde tussen de gewogen gemiddelde temperatuur van de oppervlakken van het lokaal en de luchttemperatuur. T°operatief = (T°lucht + T°wanden)/2 (als de luchtsnelheid ? 0.2 m/S).

Foto's