Natura 2000


Natura 2000 is een samenhangend Europees ecologisch netwerk, bestaande uit alle bijzondere gebieden voor natuurbehoud en gebieden voor bijzondere bescherming, aangeduid door de lidstaten van de Europese Unie.

Deze zones vormen een Europees netwerk van natuurlijke en seminatuurlijke gebieden die dankzij de kwaliteit en de representativiteit van hun fauna en flora een grote patrimoniale waarde hebben. De maatregelen die men neemt om ze te beschermen, maken het mogelijk de biodiversiteit van het milieu in stand te houden zonder de economische, sociale, culturele en regionale eisen uit het oog te verliezen.

Websites: VlaanderenBrussels GewestWallonië.

Foto's