LWW-test


De LWW-test: "Lucht-Water-Windtest" wordt uitgevoerd op de gevelelementen in een gecontroleerd milieu: 

- lucht: de luchtdoorlatendheid bij een proefdruk van 50 Pa op het volledige element;

- water: de waterdichtheid via een continue verstuiving van een specifieke hoeveelheid water op de buitenzijde van het element;

- wind: de windweerstand bij toepassing van een uniform verdeelde druk en onderdruk op het gehele element.

Meer info : WTCB - proeven.