Waarde lambda (λ)


De lambda-waarde, zo genoemd naar de Griekse letter λ, geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

Voor officiële berekeningen dient de gedeclareerde lambda-waarde gebruikt te worden. De gedeclareerde waarde van de warmtegeleidbaarheid λD van materialen voor thermische isolatie wordt bepaald volgens de principes in de norm NBN EN ISO 10456 en voldoet aan de volgende voorwaarden:

Het tegenovergestelde van de warmtegeleidbaarheid is de warmteweerstand of R-waarde van een materiaal.

 

Foto's