COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen. Gelieve de aanwijzingen te volgen en bij voorkeur uw bestelling online door te geven.
 

Inwonersequivalent


Het inwonersequivalent (IE) is een (meet)eenheid van verontreiniging. Het drukt zowel een hoeveelheid water als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op 1 dag geproduceerd wordt, inclusief het proportioneel aandeel in afvalwater van scholen, ziekenhuizen en dergelijke meer.

1 IE komt overeen met 150 liter afvalwater en een vuilvracht van: 90 g ZS/dag (Zwevend Stof), 135 g CZV/dag  (Chemisch Zuurstof Verbruik), 60 g BZV/dag  (Biologisch Zuurstof Verbruik), 10 g N/dag (Stikstof), 2 g P/dag  (Fosfor).

Een gezin van twee ouders met twee kinderen produceert bijv. gemiddeld 600 liter afvalwater of 4 IE per dag.