COVID-19: Wij blijven leveren en professionele klanten kunnen ook afhalen op afspraak. We blijven ook bereikbaar via mail, telefoon en webshop - Bpost: vertraging mogelijk

 

Inwonersequivalent


Het inwonersequivalent (IE) is een (meet)eenheid van verontreiniging. Het drukt zowel een hoeveelheid water als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op 1 dag geproduceerd wordt.

1 IE komt overeen met 150 liter afvalwater en een vuilvracht van: 90 g ZS/dag (Zwevend Stof), 135 g CZV/dag  (Chemisch Zuurstof Verbruik), 60 g BZV/dag  (Biologisch Zuurstof Verbruik), 10 g N/dag (Stikstof), 2 g P/dag  (Fosfor).

Een gezin van twee ouders met twee kinderen produceert bijv. gemiddeld 600 liter afvalwater of 4 IE per dag.