Inwonersequivalent


Het inwonersequivalent (IE) is een (meet)eenheid van verontreiniging. Het drukt zowel een hoeveelheid water als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met het afvalwater dat gemiddeld door 1 inwoner op 1 dag geproduceerd wordt, inclusief het proportioneel aandeel in afvalwater van scholen, ziekenhuizen en dergelijke meer.

1 IE komt overeen met 150 liter afvalwater en een vuilvracht van: 90 g ZS/dag (Zwevend Stof), 135 g CZV/dag  (Chemisch Zuurstof Verbruik), 60 g BZV/dag  (Biologisch Zuurstof Verbruik), 10 g N/dag (Stikstof), 2 g P/dag  (Fosfor).

Een gezin van twee ouders met twee kinderen produceert bijv. gemiddeld 600 liter afvalwater of 4 IE per dag.