Groene ruimte


Inzake ruimtelijke ordening wordt onder groene ruimtes verstaan: het geheel van particuliere tuinen en domeinen, openbare parken en bossen, groene zones langs spoor- en andere wegen, braakland, recreatiegebieden en begraafplaatsen.