Echo


De echo is een akoestisch verschijnsel waarbij geluidsgolven die afkomstig zijn van een bron, door een object teruggekaatst worden in de richting van de bron.

Een echo wordt als zodanig waargenomen als er een tijdsverschil is vanaf 50 milliseconden tussen het horen van het directe geluid en de echo. Reeds vanaf een 20 ms is er een verschil, maar vanaf 50 ms vormt het tijdsverschil ook daadwerkelijk een probleem voor de verstaanbaarheid, mits de echo luid genoeg is.

Als het teruggekaatste geluid het geluid van de rechtstreekse bron verlengt, spreekt men van nagalm. Echo daarentegen is gereflecteerd geluid dat afzonderlijk wordt waargenomen, nadat het directe geluid is gehoord.

Foto's