DoP


Op 1/07/2013 zal de Europese verordening nr. 305/2011 inzake de vaststelling van geharmoniseerde producten voor het verhandelen van bouwproducten van kracht zijn. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring ( ‘Declaration of Performance’, hierna DoP) die moet worden opgesteld voor bouwproducten die onder een Europese
geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling.
Vanaf 1/7/2013 mogen dus de handelaars in bouwmaterialen deze producten niet meer verkopen zonder een DoP mee te leveren, zoniet riskeren zij een boete van € 250 tot €
25.000 bij een eerste overtreding.

Voor Eurabo betreft het volgende merken of producten (stand op 15.09.32013). U kan op de merknaam klikken om de DoP te vinden of te openen.

Aanvullende informatiebronnen (aanklikken):