DoP


Op 1/07/2013 werd de Europese verordening nr. 305/2011 inzake de vaststelling van geharmoniseerde producten voor het verhandelen van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring ( ‘Declaration of Performance’, hierna DoP) die moet worden opgesteld voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling. De gebruikte taal is die van het land waar het product wordt gecommercialiseerd.

Aanvullende informatiebronnen over DoP en CE-markering : Europese Commissie (Engelstalig).