COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen, liefst op afspraak en gelieve de aanwijzingen te volgen.

 

DoP


Op 1/07/2013 wordt de Europese verordening nr. 305/2011 inzake de vaststelling van geharmoniseerde producten voor het verhandelen van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring ( ‘Declaration of Performance’, hierna DoP) die moet worden opgesteld voor bouwproducten die onder een Europese
geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling. De gebruikte taal is die van het land waar het product wordt gecommercialiseerd.

Vanaf 1/7/2013 mogen dus de handelaars in bouwmaterialen deze producten niet meer verkopen zonder een DoP mee te leveren, zoniet riskeren zij een boete van € 250 tot €
25.000 bij een eerste overtreding.

Voor Eurabo betreft het volgende merken of producten (stand op 15.09.2013). 

Aanvullende informatiebronnen over DoP en CE-markering : Europese Commissie (Engelstalig).