Doos-in-doosprincipe


Geluidsoverdracht kan je beperken door ruimtes van elkaar ontkoppelen volgens het doos-in-doosprincipe. Met wanden en plafonds uit gipsvezelplaten en een akoestisch isolerende zwevende vloer kan je een doos in een doos bouwen om een ruimte op die manier van de basisstructuur te ontkoppelen. Het voordeel is dat je de overdracht van geluidstrillingen zo drastisch beperkt.
Het doos-in-doos principe steunt zowel op het massa-veer-massa-principe (voor luchtgeluid) als ontkoppelingsprincipe (voor contactgeluid).