Doos-in-doosprincipe


Geluidsoverdracht kan je beperken door ruimtes van elkaar te ontkoppelen volgens het doos-in-doosprincipe. Met wanden en plafonds uit gipsvezelplaten en een akoestisch isolerende zwevende vloer kan je een 'doos in een doos' bouwen om een binnenruimte op die manier van de basisstructuur te ontkoppelen. Het voordeel is dat je de overdracht van geluidstrillingen zo drastisch beperkt.
Het doos-in-doosprincipe steunt zowel op het 'massa-veer-massa' principe (voor luchtgeluid) als op het ontkoppelingsprincipe (voor contactgeluid).